One potrzebują facetów i seksu!

codziennie nowe ogłoszenia samotnych pań w każdym wieku

Ogólne warunki użytkowania

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem francuskim. W przypadku różnic pomiędzy niniejszą wersją i wersjami tłumaczeń naszych Ogólnych Warunków Użytkowania, wersja francuska będzie przeważająca. Niniejsza strona jest serwisem służącym do publikacji anonsów towarzyskich i prowadzenia rozmów pomiędzy osobami powyżej 18-go roku życia, wydawanym przez 2 L Multimédia zwaną dalej w niniejszych OGU (ogólnych warunkach użytkowania) „naszą Spółką”. Niniejsza strona zwana jest dalej w OGU (ogólnych warunkach użytkowania) naszym „Serwisem randkowym” Stając się jego członkiem, użytkownik może wymieniać się pisemnymi wiadomościami, uczestniczyć w czatach, itp. Dla użytkowników naszego Serwisu randkowego niektóre funkcje są dostępne za darmo, inne zaś są płatne. Użytkownicy płacą za nielimitowany dostęp w pewnym odnawialnym okresie, w formie zryczałtowanego abonamentu, lub za opcje konta ułatwiające dostęp i użytkowanie Serwisu (dostęp przez telefon komórkowy, koszty ekspresowego dostępu, itd.).

Procedura rejestracj użytkownika

Aby zostać użytkownikiem naszego Serwisu randkowego, należy mieć ukończone co najmniej 18 lat i wypełnić wszystkie obowiązkowe pola w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może również dokonać rejestracji poprzez stronę należącą do jednego z naszych partnerów biznesowych. Od momentu wypełnienia wymaganych pól w rejestracji, każdy użytkownik otrzymuje jeden lub więcej loginów oraz jedno lub więcej haseł, w zależności od różnych usług naszej Spółki lub wybranych partnerów, które użytkownik zdecydował się wykupić. Loginy i hasła są ściśle tajne i prywatne i nie mogą być w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim Uwaga, należy starannie wybrać login, gdyż po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego jego zmiana nie będzie już możliwa. Użytkownik gwarantuje, że wpisane przez niego dane są zgodne z rzeczywistością i dokładne. WAŻNE - Potwierdzenie emaila: podanie aktualnego maila oraz jego potwierdzenie, są niezbędne,po to aby móc otrzymywać ważne informacje powiązane z twoim kontem, jak także aby móc korzystać z naszych ofret promocyjnych. Procedura potwierdzenia maila: w momencie kidy użytkownik potwierdzi swoją rejestracje , otrzyma maila potwierdzającego Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z jednej ze stron, na których jest zarejestrowany. Ten adres email pozostaje ukryty i jest głównym atutem w optymalnym użytkowaniu naszego Serwisu randkowego Zarejestruj się za pośrednictwem sieci społecznej Facebook: Możliwa jest rejestracja przez konto Facebook, co pozwala, za wcześniejszą zgodą użytkownika, przeprowadzić szybszą i bardziej praktyczną rejestrację. Rejestracja i zalogowanie przez Facebook pozwala oszczędzić czas użytkownikowi, wybierającemu ten tryb rejestracji. Na ścianie użytkownika w Facebook nie pojawi się żadna informacja na temat naszego serwisu. Żaden z kontaktów w Facebook nie otrzyma informacji o rejestracji użytkownika w naszym Serwisie randkowym.

Moderacja

Kontrola profili i zatwierdzanie danych

Po rejestracji w naszym Serwisie randkowym profil użytkownika będzie "oczekiwał na zatwierdzenie" przez nasz zespół moderujący. Użytkownik zostanie poinformowany emailem o zatwierdzeniu lub odrzuceniu jego profilu i informacjach związanych z jego kontem. W przypadku odrzucenia profilu, użytkownik może dokonać zmiany swoich informacji i poddać swój nowy profil do zatwierdzenia przez nasz zespół. Zatwierdzanie profilu może potrwać do 3 (trzech) dni.

Ogólne zasady zatwierdzania zdjęć

Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia anonsów, które wydadzą nam się sprzeczne z ogólnymi warunkami użytkowania. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych OWU w danej kwestii, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zmiany konta użytkownika bez ostrzeżenia ani zwrotu kosztów. Zastrzegamy sobie prawo kontroli całości lub części rozpowszechnianych wiadomości, w celu usunięcia i wycofania wszelkich treści łamiących niniejsze ogólne warunki użytkowania lub nagannych w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli użytkownik jest ofiarą nadużyć lub nękania, może nas o tym powiadomić przy użyciu przycisku Nadużycie, znajdującego się poniżej podejrzanego profilu.

Zobowiązania między użytkownikiem a serwisem

Zobowiązania serwisu randkowego

Nasz Serwis randkowy dostarcza na odległość usług wirtualnych spotkań pomiędzy osobami pełnoletnimi za pośrednictwem usług komunikacji cyfrowej i elektronicznej. W odniesieniu do komunikacji między użytkownikami serwisu, Serwis dostarcza narzędzi i środków, tak aby każdy użytkownik mógł spełnić swoje oczekiwania i aspiracje używając niniejszej strony. Ważne jest, aby użytkownik w maksymalnym stopniu wypełnił swój profil, tak aby inni użytkownicy mogli jak najwierniej odtworzyć obraz jego osobowości. Nasza Spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku użytkowania naszych usług, danych czy informacji w sposób łamiący zakazy zawarte w niniejszych OWU. Ze strony technicznej nasza Spółka zobowiązuje się do dostarczenia, w miarę możliwości, usługi najwyższej jakości i zagwarantowania, że strona będzie zawierała rzeczywiste i aktywne profile, tak aby każdy użytkownik mógł korzystać ze wszystkich darmowych i płatnych funkcji strony i dzięki temu, odbyć jak najwięcej spotkań. Nasza Spółka nie gwarantuje, że serwis i jego funkcje będą dostępne jeżeli dostawca usług internetowych użytkownika zawiedzie w dostarczaniu swoich własnych usług. Aby optymalnie i w pełni korzystać z naszego Serwisu randkowego, użytkownik musi posiadać aktualny program Adobe flash Player ™ (do ściągnięcia ze strony: www.adobe.com). W zależności od konfiguracji sieci, jeśli jest ona chroniona firewallem lub proxy, połączenie z wewnętrznym programem EasyMessenger™ może nie funkcjonować. W ramach wymiany z partnerem biznesowym, nowo zarejestrowany użytkownik naszego Serwisu randkowego może zostać użytkownikiem innego serwisu randkowego, co pozwoli zaproponować mu bardziej kompleksowe usługi i ułatwi zawieranie znajomości. Każdy użytkownik może wyrejestrować się w dowolnym momencie z każdej ze stron, na której jest zarejestrowany.

Obowiązki użytkownika i zasada ostrożności

Zaznaczając kratkę „Jestem pełnoletni(a), przeczytałem i zgadzam się z OWU” znajdującą się poniżej przycisku potwierdzenia rejestracji, i zatwierdzając rejestrację, użytkownik zgadza się zostać członkiem naszego Serwisu randkowego. Tym samym użytkownik potwierdza, iż został w pełni poinformowany i że obowiązują go wszystkie przepisy niniejszego regulaminu oraz, że zobowiązuje się do przestrzegania naszych Ogólnych Warunków Użytkowania (OWU). Aby dokonać rejestracji w naszym Serwisie randkowym każdy użytkownik musi zapoznać się i zaakceptować niniejsze warunki użytkowania.

Nasza Spółka wymaga od każdego użytkownika zobowiązania

W przypadku nieprzestrzegania niniejszych zobowiązań, będziemy zmuszeni zastosować sankcje, od upomnienia do usunięcia profilu bez okresu wypowiedzenia ani zwrotu pieniedzy. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z innym użytkownikiem, który nie przestrzega którejkolwiek z niniejszych zasad, może nas o tym fakcie poinformować dzięki funkcji zgłaszenia naruszeń, znajdującej się pod każdym profilem./p>

Zasada ostrożności

Kiedy użytkownik zaczyna nawiązywać kontakt z osobami, z którymi chciałby się spotkać, niezbędnym jest zachowanie ostrożności:

Nasza Spółka nie jest odpowiedzialna za oszustwo lub wykorzystanie informacji, które użytkownik udostępnia osobom trzecim. Jeżeli użytkownik ma wątpliwości co do uczciwości innego użytkownika lub jeżeli inny użytkownik składa mu niestosowne propozycje, użytkownik może Zobowiązujemy się do przestrzegania jego anonimowości.

CELEM PODWYZSZENIA JAKOSCI PROFILI PREZENTOWANYCH NA STRONIE . Liczymy również na pomoc naszych użytkowników, aby informować nas o podejrzanch profilach.

Warunki dostępu do nasszego serwisu randkowegi

Serwis jest płatny, w zależności od różnych parametrów

Po wykorzystaniu pozwoleń pozwalających na odkrycie różnych funkcji naszego serwisu, nowo zarejestrowanemu użytkownikowi zostaną zaoferowane różne formuły płatnego dostępu, pozwalające zostać abonentem serwisu. Użytkownik będzie wtedy mógł korzystać ze wszystkich funkcji strony i umawiać się na wiele spotkań.

Warunki korzystania z płatnych funkcji naszego serwisu poprzez stronę internetową:

Członkowskie uzyskają dostęp do opcji. W przypadku płatności kartą kredytową, aktywacja i zakup subskrypcji jest niemal jednoczesna. Natomiast przy płatnościach czekiem lub przelewem jest okres oczekiwania.

Zasady automatycznego odnawiania abonamentu

Użytkownikowi który już wykupił abonament mogą być oferowane po atrakcyjnych cenach dodatkowe abonamenty. Oferowane abonamenty (1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy) są przedłużane automatycznie na takich samych warunkach, oferty preferencyjne są utrzymywane w tych wznowień. Użytkownik posiadający abonent ma możliwość zatrzymania przedłużenia abonamentu na portalu od pierwszego dnia subskrypcji za darmo bez utratyjakichkolwiek korzyści . Realnie, abonent jest zapisany użytkownikowi do końca jego subskrypcji, nawet jeśli zdecydują się zrezygnować podczas tego okresu. W momencie kiedy użytkownik wykupi abonament, link " anuluj odnowę subskrypcji" pojawi się na jego koncie >, moje parametry >, mój abonament i następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami aż do etapu 8, ( radzimy wykonać tą operacje zatrzymania subskrypcji co najmniej 48 godzim przed datą automatycznego odnowienia abonamnentu).

Zasady reaktywacji abonamentu wybranego przez użytkownika

Kiedy członek prenumerata osiągnie dojrzałość, członek pozostaje na miejscu, ale nie ma dostępu do wynagrodzenia funkcji. Posiada zdolność do aktywacji nowego kliknięcie subskrypcji uprzednio wybrany do objęcia lub nawet, że miał zaciągniętych wcześniej.Członkiem jest albo zaproponować reaktywacji lub biorąc nową subskrypcję, lub przechodzi w "Konto", a następnie "Moje parametry", a następnie "Mój Subskrypcja".

Zasady dodatkowych zakupów

Produkty dodatkowe

Abonent może otrzymać ofertę preferencyjnych taryf w innych serwisach randkowych. W takim przypadku, użytkownik ma możliwość wykupienia dodatkowego abonamentu czyli dokonać dodatkowego zakupu wewnątrz serwisu randkowego, w którym wykupił już abonament ryczałtowy. Użytkownik może natychmiast korzystać z dodatkowych usług wynikających z dodatkowego zakupu usług lub które są już zakupione w ramach niniejszych warunków wewnątrz Serwisu, na stronach produktów i płatności.

Warunki spłaty

Warunki zwrotu pieniędzy podczas ustawowego okresu odstąpienia od umowy

Zgodnie z artykułem L 121-20 francuskiego Kodeksu Konsumenckiego, informujemy, że użytkownik w okresie 7 (siedmiu) dni od momentu rejestracji w serwisie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia kary i bez podania powodów. Zgodnie z Artykułem L 121-20 Francuskiego Kodeksu Konsumenta, informuje się, że masz siedem dni od daty subskrypcji na dochodzenie swojego prawa odstąpienia od umowy bez ponoszenia kary. Jednakże, zgodnie z artykułem L. 121-20-2, 1 ° Francuskiego Kodeksu Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy może być wykonywane po uzyskaniu dostępu do odpowiednich usług po dokonaniu subskrypcji. Jeżeli użytkownik pragnie natychmiastowo usunąć swój profil i nie korzystać więcej z usług strony, musi się wyrejestrować (Moje Ustawienia > Parametry > Wyrejestrowanie).

Żądanie zwrotu kosztów poza ustawowym terminem odstąpienia od umowy:

Jeżeli użytkownik chce otrzymać zwrot kosztów abonamentu poza ustawowym terminem odstąpienia od umowy, musi przedstawić dowody na to, że nie korzystał z serwisu. Żadnego żądania nie można zgłosić telefonicznie Należy wysłać pismo do działu prawnego, na adres podany u dołu OWU, wskazując nazwisko, imię, adres email, pseudonim, numer telefonu i ewentualnie inne dane. Ważne: po usunięciu swojego konta, użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń w stosunku do naszej spółki. Jeśli użytkownik posiada wykupiony abonament, przed usunięciem konta należy najpierw zatrzymać automatyczne odnawianie abonamentu.

Czas trwania i rozwiązania umowy konta cłonkowskiego

Trwanie

Konto użytkownika w serwisie istnieje do momentu, w którym zdecyduje on usunąć swój profil. Po upływie 2 lat od ostatniego zalogowania w naszym Serwisie randkowym, dane użytkownika zostaną całkowicie i bezpowrotnie usunięte z naszych baz.

Wygaśnięcie

Każdy użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć swoją przynależność do naszego Serwisu randkowego żądając w naszej Spółce zamknięcia swojego konta, bez podania powodów ani bez ponoszenia żadnych kosztów, za wyjątkiem tych związanych z przesłaniem swojego żądania. Może to uczynić w szczególności poprzez rubrykę "Moje konto" lub za pośrednictwem każdego innego środka, wskazanego w tej rubryce.

Będziesz mieć możliwość anulowania odnowę wyłącznej pakietu od firmy Apple iPhone osobistego konta, logując się w App Store przy użyciu Apple ID, nie później niż na 24 godziny przed końcem okresu. Po zalogowaniu, wybierz Easyflirt subskrypcji, aby zobaczyć następne daty odnowienia i zatrzymać, jeśli chcesz.

Wypowiedzenie abonamentu przez użytkownika jest skuteczne w dniu wygaśnięcia aktualnego abonamentu pod warunkiem, że zawiadomienie o wypowiedzeniu zostanie przekazane przez użytkownika co najmniej na 48 godzin przed datą wygaśnięcia aktualnego abonamentu. Dane dotyczące użytkownika zostaną usunięte na jego wniosek lub wraz z upływem ustawowego terminu biegnącego od momentu wypowiedzenia konta użytkownika. Rezygnacja z rejestracji użytkownika pociąga za sobą całkowite usunięcie jego konta a także wiadomości i innych dotyczących go informacji osobowych, będących w naszym posiadaniu. Przypomnienie, po usunięciu twojego konta, nie będziesz mógł roszczyć praw do reklamycji względem naszego przedsiębiostwa.

Prywatność i ochrona danych osobowych uzytkownika

Nasza spółka jest zgłoszona do francuskiego urzędu ochrony danych osobowych (Krajowej Komisji Informatyki i Swobód - Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, CNIL) pod numerem 1403412. Działamy w ścisłym poszanowaniu danych osobowych każdego z naszych użytkowników i przestrzegamy norm ochrony prywatności i danych osobowych wymaganych przez francuską administrację (CNIL).

Gromadzenie informacji od użytkownika

W momencie rejestracji lub zakupy abonamentu, wymaga się od użytkownika podania informacji osobowych. Przypominamy, że podanie niektórych informacji, zaznaczenie niektórych opcji lub wprowadzenie danych „wrażliwych”, które użytkownicy mają możliwość (ale nie obowiązek) wprowadzić, mogą prowadzić, na własną odpowiedzialność danego użytkownika, do ujawnienia jego pochodzenia etnicznego, opinii politycznych, filozoficznych lub religijnych, jego narodowości i/lub jego orientacji seksualnej. Wprowadzając takie nieobowiązkowe informacje, dany użytkownik zgadza się na ich publiczne udostępnienie, oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie za pośrednictwem swojego profilu, przez nasz Serwis randkowy i jego wybranych partnerów biznesowych. Dane gromadzone na naszej stronie, oznaczone gwiazdką są wymagane Zgodnie z ustawą o ochronie danych (*), każdy członek ma dostęp lub wystąpić o udostępnienie mu dostępu do informacji na swój temat, takich jak edytować , usunąć lub zakazać edytować swój profil przez Spółkę za pośrednictwem poczty na adres: 2 L Multimedia - Obsługa klienta - Park North, 33 Plejad, 74370 Metz-Tessy lub e-mail: customer@easyflirt.com, starając się wskazać jego dane identyfikacyjne i towarzyszące jej wniosku o podpisane tożsamości. (*)”informatyka i swobody" nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. zmieniona ustawą 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. wprowadzającą do prawa francuskiego Dyrektywę 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony danych osobowych i prywatności w Unii Europejskiej oraz ustawą dotyczącą „zaufania w gospodarce cyfrowej” nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. (artykuł L. 33-4-1 ze zm. Kodeksu poczt i telekomunikacji, ze zm. oraz artykuł L. 121-20-5 nowego kodeksu konsumenckiego) wprowadzającą do prawa francuskiego Dyrektywę 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. dotyczącą handlu elektronicznego oraz Dyrektywę 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie ochrony danych osobowych i prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej.

Charakter i użytkowanie zgromadzonych informacji

Dane osobowe gromadzone na naszym portalu randkowym tj. nazwisko użytkownika, adres pocztowy i / lub poczty elektronicznej, numer telefonu i / lub kmórkowego, dane bankowe, informacje o jego wyglądzie, jego rodzinnym mieście, wiek, zdjęcia, styl życia, orientacji seksualnej, religii, swoje przekonania i wartości i korzystanie z serwisu. Twoje dane osobowe gromadzone wykorzystywane są aby zaoferować tobie prezenty lub rabaty, i informować o naszych różnych serwisach randkowych i naszych partnerów. Jeśli nie życzsz sobie otrzymywać nasze oferty i naszych partnerów, można to zaznaczyć w momencie rejestracji lub później w dowolnej chwili w sekcji "Moje ustawienia" na portalu randkowy lub drogą pocztową. Dodając zdjęcie w swoim profilu, użytkownik zgadza się na umieszczenie go na liście niedawno zarejestrowanych użytkowników. Lista ta jest używana przez nasz Serwis randkowy oraz naszych partnerów biznesowych. Tym samym zdjęcie może ukazać się w naszej sieci. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego zdjęcie ukazało się w naszej sieci, może odznaczyć tę funkcję, klikając w Konto, następnie Moje Parametry i odnaczając kratkę „Nowo zarejestrowani, Użytkownicy online, i sieć partnerska Easyflirt”. Ponadto gromadzone mogą być inne dane nieosobowe, na przykład o wersji przeglądarki www użytkownika (FireFox, Chrome, Internet Explorer, itp.), o rodzaju systemu operacyjnego użytkownika (Mac Os, Windows 98, Windows7 itp.) a także adres IP komputera używanego przez użytkownika. Emaile wysyłane przez nasz Serwis randowy mają na celu informowanie użytkowników o otrzymaniu przez nich nowej wiadomości, o wizycie innego użytkownika lub zaprezentowanie im użytkowników spełniających ich kryteria wyszukiwania, tak aby mogli w pełni korzystać z naszego serwisu. Użytkownik może dobrać parametry alertów bezpośrednio w swoim koncie lub wybrać opcję ich nieotrzymywania, klikając na odpowiedni link w każdym z otrzymanych emaili. Użytkownik nie musi zamykać swojego konta aby zaprzestać otrzymywania emaili z naszego serwisu. Ze względów bezpieczeństwa zachowujemy środki ostrożności w przechowywaniu informacji o użytkownikach w naszej bazie danych w w zabezpieczony sposób .Dane osobowe udostępnione podczas rejestracji, które nie dotyczą jego opisy i / lub prezentacji, i nie są widoczne na jego profilu, nie będą udostępniane osobom trzecim ani przekazywane, sprzedawane lub wymieniane, z wyjątkiem przypadków o których mowa powyżej oraz z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej informacji i umowy lub w przypadku braku sprzeciwu z jego strony.Informacji stanowiących jego kryteria wyszukiwania i jego opis są dostępne albo na naszej stronie randki za pośrednictwem Internetu (WWW), za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuletyny) i za pomocą telefonu komórkowego (mobile nawigacji, telefonów komórkowych).

Wydawca strony

Ta strona jest publikowana przez firmę 2L MULTIMEDIA RCS B 439 055 591 – NAS6312Z Annecy, którego siedziba znajduje się pod adresem ?Park Nord ?Les Pléiades 33

Informacje i reklamacje

Użytkownik może skontaktować się z obsługą klienta przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu poprzez okno „pomoc”. W formie listownej na następujący adres, wpisując swój pseudonim (nazwę użytkownika) a także adres email użytkownika: Service client / Service juridique 2L Multimédia Park Nord Les Pléiades 33 74370 Metz-Tessy FRANCE